Schule
Dem SCHULGEMEINSCHAFTSAUSSCHUSS 2016/17 gehören folgende Schülervertreter an:


NAME
KLASSE
Hannah Beidl(Schulsprecher)
7A
Silvia Strohmeier (Schulsprecherstellvertreterin)
7D
Fritz Holzner (3. SGA-Mitglied)
7A
Jana Eiböck (SGA- Ersatzmitglied)
5B
Oskar Neubauer (SGA- Ersatzmitglied)
5B
Tamin Burgstaller (SGA- Ersatzmitglied)
5B

E-Mail:
BG & BRG SEEBACHER | Seebachergasse 11 8010 Graz | Schulnummer: 601116
BG & BRG Seebacher