Schule
Das ist das Ergebnis der Abfrage!

Neue Abfrage

Die Abfrage liefert 29 Datensätze!

Folgende Suchkriterien wurden eingegeben:

2 Kriterien wurden ausgewählt: alle Absolventen  | 1985/86 | A

Klassenvorstand: Prof. Paar

NACHNAME VORNAME KLASSE JAHRGANG
AHNE Verena A 1985/86
ALLMER Ute, Mag. rer. soc. oec., Ortner A 1985/86
AMTMANN Michael A 1985/86
DROSCHL Annamaria A 1985/86
EGER Ursula A 1985/86
FEEST Brigitte A 1985/86
GOLINAR Sigrid A 1985/86
GRILL Caroline A 1985/86
HOLZER Claudia A 1985/86
JANDL Birgit A 1985/86
KEPPLINGER Ulrike A 1985/86
KOS Veronika A 1985/86
KOS Ulla A 1985/86
KOVAC Karin A 1985/86
KÜMMEL Elisabeth, Mag. rer. soc. oec, Gölles A 1985/86
KUSS Veronika A 1985/86
LOIDL Margot A 1985/86
MÜCKE Andrea A 1985/86
PICHLER Michael A 1985/86
PUCHMÜLLER Sabine A 1985/86
RAUCH Astrid, MMag. phil., Neumann A 1985/86
SCHREYER Claudia A 1985/86
SCHROLL Oliver, DI A 1985/86
SCHWAB Dagmar A 1985/86
STADLMANN Anton A 1985/86
STELZL Hanna A 1985/86
STETTNER Carin A 1985/86
WEICHSEL Susanne A 1985/86
ZETTL Andreas, DI Dr. A 1985/86
BG & BRG SEEBACHER | Seebachergasse 11 8010 Graz | Schulnummer: 601116
BG & BRG Seebacher