Schule
Das ist das Ergebnis der Abfrage!

Neue Abfrage

Die Abfrage liefert 36 Datensätze!

Folgende Suchkriterien wurden eingegeben:

2 Kriterien wurden ausgewählt: alle Absolventen  | 1976/77 | A

Klassenvorstand: Prof. Hubmann

NACHNAME VORNAME KLASSE JAHRGANG
BAUMANN Eva A 1976/77
BIELAU Susanne A 1976/77
BLEMATL Regina A 1976/77
BURDA Ursula A 1976/77
FLUCH Heidrun A 1976/77
FUCHS Ursula A 1976/77
GEISSLER Susanne A 1976/77
HARPF Elisabeth A 1976/77
HOLZER Maria A 1976/77
HOSTNIK Maria A 1976/77
JAHRMANN Susanne A 1976/77
JELESITS Olivia A 1976/77
JUG Laura A 1976/77
KARNER Evelyn A 1976/77
KRAINZ Marlies A 1976/77
KRENN Renate A 1976/77
LOIDOLT Brigitte A 1976/77
MAIROLD Elisabeth A 1976/77
MAYER Renate A 1976/77
MICHELITSCH Micheline A 1976/77
MÜHLBAUER Brigitte A 1976/77
NITSCHE Helga A 1976/77
PAULITSCH Angelika A 1976/77
PETZ Michaela A 1976/77
PLESCH Christine A 1976/77
PODHOSTNIK Brigitte, Krenn A 1976/77
POSCH Gerhild A 1976/77
PÜTZ Gertraude A 1976/77
REISS Ingrid, Mag. rer. nat., Schinnerl A 1976/77
RITZ Adelheid A 1976/77
SCHWAB Ulrike A 1976/77
STERNECK Margarete, Mag. art. A 1976/77
TOMBERGER Elisabeth A 1976/77
WAITZ Marion A 1976/77
WOHLHART Roswitha A 1976/77
WURZINGER Christine A 1976/77
BG & BRG SEEBACHER | Seebachergasse 11 8010 Graz | Schulnummer: 601116
BG & BRG Seebacher