Schule
Das ist das Ergebnis der Abfrage!

Neue Abfrage

Die Abfrage liefert 32 Datensätze!

Folgende Suchkriterien wurden eingegeben:

2 Kriterien wurden ausgewählt: alle Absolventen  | 1967/68 | A

Klassenvorstand: Prof. Rüpschl

NACHNAME VORNAME KLASSE JAHRGANG
ABLEITNER Andrea A 1967/68
ARSENSCHEK Elisabeth A 1967/68
BENKÖ Elisabeth, Dr. iur. A 1967/68
BERGER Hedwig A 1967/68
ELSINGER Doris A 1967/68
FELBER Hildegard A 1967/68
FERNHUBER Irma A 1967/68
FUCHS Irma A 1967/68
HAMMERSCHMIDT Emilie A 1967/68
HILLEBRAND Brigitta A 1967/68
HURM Margit A 1967/68
KLAUS Doris A 1967/68
KLEINDIENST Sigrid A 1967/68
KÖNIG Dorothea A 1967/68
KOTHBAUER Gabriele A 1967/68
LAUTNER Gerlinde A 1967/68
MARKOW Dagmar A 1967/68
MASSMANN Ursula A 1967/68
NAWRATIL Gertraud A 1967/68
NEUNTEUFL Ilse A 1967/68
PECHEL Angelika A 1967/68
PETER Karin A 1967/68
REICHMAYR Ingeborg A 1967/68
REISSENBERGER Karin A 1967/68
RESPONDEK Johanna A 1967/68
RIEMELMOSER Sylvia A 1967/68
RULFF Monika A 1967/68
SCHWEIZER Gudrun A 1967/68
SEEMANN Anneliese A 1967/68
SENICAR Barbara A 1967/68
TORGGLER Veronika A 1967/68
TSCHECH Ellinor A 1967/68
BG & BRG SEEBACHER | Seebachergasse 11 8010 Graz | Schulnummer: 601116
BG & BRG Seebacher